deja tu comentario

kyo-chan

kyo-chan
the_daniel_pums@hotmail.com

miyavito

miyavito
miyavi_382_382@hotmail.com

hinisashi

hinisashi
medel_0310@hotmail.com

afiliame

afiliados

Zero Aii Otaku
visual lolita mexico
Visual Scandal
Fatal!!
"Visual-Reincarnation

este blog esta echo solo de videos por favor no aser pedidos de musica atte kyo-chan , hinisashi y miyavito